Lovatnet vart brått farleg då det bles opp:

- Viser kor viktig det er med redningsvest

- Utan bruk av redningsvestar kunne dette fått dramatiske konsekvensar. Denne gongen gjekk det heldigvis bra. Det seier politioverbetjent Tor Egedahl.

Lovatnet er ofte blankt og idyllisk. Søndag ettermiddag bles det opp, med den konsekvens at ein kano med fire tyske turistar kantra.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Han fortel at det var folk som køyrde vegen langs Lovatnet som høyrde nokon rope på hjelp.