LEIAR:

Det smakar dårleg å ofre matgleda til dei eldre ved å presse gjennom investeringar ein ikkje har råd til

Foreslått nedlagt: Kjøkkenet ved Hornindal omsorgssenter kan bli nedlagt.   Foto: Roger Oldeide

Det smakar dårleg å ofre matgleda til dei eldre ved å presse gjennom store investeringar før kommunen har økonomi til det

Nyhende

Kutt i viktige tilbod for nokre innbyggjarar, store investeringar til glede for andre eller kraftig avgiftsauke for alle? Volda-politikarane står overfor vanskelege val når dei skal leggje årsbudsjettet for 2021. Om strynepolitikarane vil møte tilsvarande utfordringar i haust, veit vi ikkje, då Stryn ikkje har kome så langt i sin budsjettprosess.