Krev 270.000 kroner i erstatning:

Hage-eigar i Hornindal varslar søksmål etter elveforbygging

Sikring: Hagearealet er blitt redusert som følge av elveforbygging av Vikaelva. Ifølgje advokatfullmektig måtte hageeigaren bruke halvannan månad for å få tilbake kjøkkenhagen sin.   Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Ein hageeigar i Hornindal krev 270.833 kroner i erstatning frå Volda kommune for verdireduksjon etter elveforbygginga av Vikaelva. Volda kommune avslo i sommar hageeigaren sitt krav om erstatning. No har advokatfullmektig Hilde Avløs Grande sendt skarpt brev til kommunen der ho varslar søksmål dersom kommunen ikkje betaler erstatning pluss sakskostnader for advokatbistand.