Skarsmyra:

Kommunen tapte 100 kr per kvadratmeter som vart opparbeidd

Måten ting vart løyst med sal av næringsareal på Skarmyra har kosta Stryn kommune nær ein million i tapt forteneste. I tillegg kjem advokatutgifter og ei potensiell bot frå KOFA.

Skarsmyra i Stryn miljø- og næringspark.  Foto: Roy Aron Brenvik Myklebust

Nyhende

Reknestykket viser at dersom det aktuelle næringsarealet på Skarsmyra, totalt 24,7 dekar, hadde blitt selt til Kveen og Vinsrygg Maskin til råtomtpris, 150 kr/kvm, ville kommunen site att med ca 3,7 millionar.