- Maten luktar først når den kjem på bordet

Volda formannskap drøfta budsjettet og økonomiplanen der kjøkkendrifta vart eit sentralt tema.

Vart drøfta: Fleire punkt i budsjettet vart drøfta i formannskapet tysdag, mellom anna kjøkkendrifta ved omsorgssenteret.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Det var lagt opp til drøfting og innspel til budsjett og økonomiplanen under Volda formannskap sitt møte tysdag.