NVE:

Har påvist seks kvikkleiresoner i Stryn kommune

NVE står bak 55 boringar etter kvikkleire frå Olden til Hjelle. Stryn kommune er spente på rapporten.

Stryn sentrum: Før bygging av både Stryn vidaregåande skule, Coopbygget og Stryn Torg skal det i følge kommunen ha blitt avdekka små lommer med kvikkleire. NVE definerar likevel ikkje Stryn sentrum som kvikkleiresone fordi det er for flatt.   Foto: Thomas Thaule

Nyhende

I januar og februar 2019 gjorde Romerike Grunnboring 55 boringar etter kvikkleire i Stryn kommune på oppdrag frå NVE. (Norges vassdrags- og energidirektorat) Områda som er undersøkte ligg i dalbotnar og under tidlegare marin grense (tidlegare sjønivå journ. anm) på kote +75 til +95 meter over havnivå.