Utgjer 70 prosent av mjølkeprodusentane i fylket

Kvar femte båsfjøs i landet ligg i Vestland fylke, og snittbuskapen her i fylket er på 14 kyr, opplyser den politiske nestleiaren i Norsk Bonde- og Småbruikarlag, Eli Berge Ness.

I ein rapport frå NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi ) frå mars går det fram at kvart femte båsfjøs i landet ligg i Vestland fylke.   Foto: Gunnhild Sindre ILLUSTRASJONSFOTO

Nyhende

Ness seier at kampen for vidare drift på gardane og gode produksjonsmiljø i bygdene er den viktigaste kampen for bonde- og småbrukarlaget, ikkje minst i Sogn og Fjordane og Hordaland.