Nomek doblar salet av påbygg

God utvikling: Bjørn Tore Sandnes, selgar og konstruktør, og dagleg leiar i Nomek, Jon-Rune Heimlid, kan seie seg godt nøgde med utviklinga i salet av påbygg til bilar. 

Nyhende

Nomek har hatt ei rivande utvikling i salet av bilpåbygg. Berre sidan i fjor har salet nesten dobla seg seg. Det er særleg påbygg til krokbilar som har auka.