Grøntareal på Visnes eller ladestasjon?

Grøntareal på Visnes stod i fokus då formannskapet hadde synfaring torsdag.

Stort engasjement: Bebuarar frå Visnes og Bruagrenda protesterer på at grøntarealet kan forsvinne til fordel for ladestasjon og trafostasjon.   Foto: Berit Melheim

Nyhende

Peter Piel ved YX-stasjonen i Stryn ønskjer å kjøpe det tilgrensande arealet ved oppkøyrsla til byggefeltet på Visnes og Bruagrenda for å bygge ladestasjon for elbil og ein trafostasjon.