Rekord i rapporterte hoggormbitt i sommar

- Uklart kva som er årsaka, seier Giftinformasjonen som har registrert 142 hendingar så langt i juli.

På hugget: Fleire enn nokon gong har kontakta giftinformasjonen på tlf 22591300 etter hoggormbitt denne sommaren. Så langt i år er det registrert totalt 421 hoggormbitt i Norge.  Foto: Terje Pedersen

Nyhende

Allereie før juli er over er det registrert fleire førespurnader enn i det førre toppåret som var 2018, skriv Dagbladet. Då vart 137 bitne i heile juli.