Jostedalsbreen Nasjonalparksenter:

Meir enn dobling av norske turistar i juni

Etter å ha vore stengt for besøkande gjennom sesongen i fjor, er dørene på nasjonalparksenteret endeleg opne igjen.

Lokalkunnskap: Nasjonalparksenteret skal både formidle forsking ut til befolkinga, og samstundes vere eit senter som tek vare på lokal kunnskap. – Mykje av lokalkunnskapen på folkemunne er viktig å ta vare på, og vi ynskjer å vere ein ressurs både i og utanfor bygda, seier dagleg leiar Wenche Nesje, her ved sidan av Kenneth Mangersnes. 

Nyhende

Straumen av norske turistar var nær dobla i juni samanlikna med juni 2019. Sesongen vert likevel økonomisk krevjande.