Etterforskinga etter basehoppulukka på Hoven:

– Skjermen er aldri løyst ut

– Basehopparen som omkom etter utsprang frå Hoven 10. juli hadde ikkje forsøkt å løyse ut fallskjermen.

Fallskjermen: Politioverbetjent Vidar Stavik med fallskjermen kvinna hadde på seg då ho forulukka på Hoven 10. juli. – Fallskjermen er ikkje forsøkt løyst ut. Det er heller ikkje funne feil på utstyret, seier Stavik.  Foto: Bengt Flaten

Når du nærmar deg botnen av gjølet, har du fem sekund på deg til å avgjere om du har nok luft og rett kurve til å kome ut, eller om du må løyse ut skjermen

Nyhende

Det opplyser politioverbetjent Vidar Stavik og politibetjent Helena Eide som har etterforska ulukka.