Eks-statsråd Hareide:

- Har inga ordning for ferjeavløysingsprosjekt på riksveg

Tidlegare samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF)  Foto: Kjell Arne Steinsvik, Møre-Nytt

Nyhende

Noko av det siste det avtroppande politiske regimet i Samferdsledepartementet gjorde var å sende ut eit brev om finansiering av brusamband der det går ferjer. Spørsmålet om ordninga med såkalla ferjeavløysingsprosjekt kan brukast til å finansiere riksvegsamband er sentralt både for Nordfjordbrua mellom Anda og Lote, og Voldsfjordkryssinga.