Nordfjordakademiet:

– Må finne attraktive jobbar til begge

Rekruttering var tema då Nordfjordakademiet møtte lokalt næringsliv til morgonkaffien fredag.

Rekruttering til frukost: Representantar frå både offentleg og privat næringsliv i Stryn møtte opp på Stryn vgs. kl. 08.00 fredag morgon for å diskutere utfordringane knytt til rekruttering. Spesielt er rekruttering av fagarbeidrar til Stryn og Nordfjord ei stor utfordring. Morgonmøtet var i regi av Stryn Næringshage.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

4 av 5 elevar på vidaregåande skule i Nordfjord kjem ikkje heim. Problemstillinga er ikkje ny, men stadig like aktuell; Korleis rekruttere fleire med rett kompetanse til Stryn og Nordfjord?