Potensiale for 22.000 grøne jobbar i Vestland

Det er potensiale for 22.000 nye "grøne" jobbar i Vestland fylke.

- Dei aller viktigaste informantane har vore dei som jobbar i og rundt næringslivet i fylket. Dei veit kor skoen trykker og kva «det grøne skiftet» betyr i praksis for AS Vestland, og dei er nøkkelen til å nå målet om eit næringsliv med netto nullutslepp allereie om dryge åtte år, seier fylkesordførar Jon Askeland.   Foto: VLFK

Nyhende

Det viser hovudrapporten for prosjektet Grøn region Vestland. For å realisere dette er investeringsbehovet 134 milliardar.