Verneombod for PPT oppgitt over brukarundersøkelse gjort av Volda kommune:

"Det er lett å bli demotivert av at ein kommune vi skal yte tenester til, ikkje har tillit til oss"

Verneombod for det interkommunale PPT-samarbeidet, Nina Benedicte Lødøen Øen, fryktar at brukarundersøkinga kring PPT i Volda, som Volda kommune bestilte, vil få svært uheldige konsekvensar for vidare samarbeid.

Oppgitt: Verneombod for det interkommunale PPT-samarbeidet, Nina Benedicte Lødøen Øen. (Arkivfoto)  Foto: Harald Vartdal

Nyhende

Brukarundersøkinga avdekka fleire negative sider ved PPT sitt arbeid for unge voldingar.