125 år lang rutine med måling av nedbør er snart over

foto