Elevar skal trene på demokrati i endå fleire fag

foto