– Må vite kostnaden ved oppussinga før vi gjer vedtak