– Vi kan ikkje tru at denne skogen kunne stått for alltid