Innspela ministeren fekk under strynebesøk dukka opp i distriktsmeldinga