– God kommuneøkonomi å la frivilligheita og idretten finansiere seg sjølve

foto