Fjernar ein tredjedel av idrettsrådet si tilråding