Vegtrafikksentralen melder måndag at vegen gjennom Norangsdalen vert stengt heile veka grunna fare for snøskred. Det vert gjort ny vurdering fredag klokka 12.00.