Håkon og Adrian hospiterer på samisk skule i Karasjok