– Det må vel ei ulukke til før det skal skje noko her