Kraftverket i Dalane som har gått kontinuerleg sidan 1920, produserte i fjor 4,2 GWh. Det tilsvarar straumforbruket til 210 husstandarar.

Dalane kraftstasjon er eksempel på kraftverk som går og går - år etter år. I 2015 - fem år før 100-årsjubileet - var driftstida 8.711 timar. Med unntak av 48 timar utkopling gjekk krafproduksjonen kontinuerleg døgnet rundt.