Jordbruket må få høve til ekstra forhandlingar i 2020

foto