– Framlegget til vedtak var ikkje i samsvar med lova