Storfint besøk av Iona i Olden. Foto: Roar Fosso
Sommar i Loen. Foto: Kjersti Lande Bøe
Tett morgonskodde ved Mindresunde camping. Foto: Eivind Buvarp
Sølvbergstøylen. Foto: Bjarte Haugen