Skjåk inngår samarbeidsavtale med Gode Vegar AS

foto