Statleg støtte fører fylkeskommunen eitt steg nærare nullutslepp

foto