Framleis håp for innspel som ikkje vart høyrde i første runde

foto
Etter at den andre høyringa av «sentrumsplanen» er ferdig om seks veker, vert det ein ny runde med gjennomgang av merknader som kjem inn. Ifølgje Geirmund Dvergsdal er det høve til å spele inn merknadane frå første høyringsrunde på nytt. Foto: Roy Aron B. Myklebust