Skrur opp prisen på storfekjøt trass store lager

foto