Framleis ikkje for seint å levere inn uregistrerte våpen

foto