Om det skal bli sjuarbane her må det takast grep

foto