Samla inn over 170.000 kroner til Kreftforeninga

foto