Sjå alle merknadene om E39 Byrkjelo-Grodås med vegvesenet sine svar