Badeplassen på Grodås har fått ein ny attraksjon - ei stor trampoline som er plassert utanfor "Dampen". Hornindal Fritiidsklubb/frivilligsentralen har også inne bestilling på eit tre meter høgt vasstårn med katapult som blir klar til bruk under Kulturdagane første helga i august. Då vert det også offisiell opning av Hornindal Vasspark.