For Indre Fjordane og på Sunnmøre er det varsla betydeleg snøskredfare (oransje varsel med faregrad 3) laurdag. Det kan resultere i store naturlege utløyste snøskred, melder Varsom.no.

Fullt varsel kjem kl. 16.00 fredag.