La fram kommunen sitt største dilemma for ny statsråd