Den 15. juni markerer Statens vegvesen 30 år med Nasjonale turistvegar med opning av RASA på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

RASA byr på utstilling med 30 år med kunst og arkitektur langs 18 strekningar som tema. Ein serie forelesingar og samtalar med nasjonalt og internasjonalt snitt vil reflektere temaa kunst og arkitektur i open og særprega natur, skriv Nasjonale turistvegar i ei pressemelding

I løpet av 2023 vil òg 4 av 5 av dei planlagde tiltaka langs Nasjonale turistvegar vere gjennomførte.

Gamle Strynefjellsvegen er blant vegane som har status som nasjonal turistveg.

(©NPK)