Mange skademeldingar etter Ingunn – men ikkje så mange som frykta