NVE nedskalerer faren for storflaum i store delar av landet

foto