– Vi er ikkje ute etter å ta ungdomen, vi er ute etter å hjelpe