Logistikk er flaskehals i busetjinga av flyktningar

foto