Færre meldingar men fleire strevar i foreldrerolla