– Å gjere ting saman, ta vare på tradisjonar og skape gode minne er viktig for meg