Får tre månader på seg til å rette opp avvik

foto