Statens vegvesen opplyser at det pågår oppryddingsarbeid etter skredet som gjekk ved 14-tida søndag, men at trafikken går forbi ved hjelp av manuell dirigering. Oppryddingsarbeidet er venta avslutta til kl 18.00 måndag.